Chính sách ưu đãi đầu tư địa bàn giúp doanh nghiệp quay lại đà tăng trưởng

Để thu hút các nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam có những chính sách ưu đãi đầu tư đối với một số địa bàn cụ thể. Đặt dự án tại những địa bàn này, các doanh nghiệp sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuế, thời gian cho thuê,…

Đối với những vùng khác nhau, chính sách ưu đãi đầu tư địa bàn sẽ khác. Ví dụ như để thúc đẩy phát triển khu vực Tây Nam Bộ, chính sách của chính phủ sẽ có những ưu đãi dành cho khu vực này. Đặc biệt khi mỗi vùng miền sẽ có những điều kiện phù hợp phát triển kinh tế khác nhau. Về thời tiết, khí hậu, cơ sở hạ tầng, con người, … khác nhau, khi đó chính sách ưu đãi cũng theo đó mà linh hoạt. 

Ưu đãi đầu tư địa bàn khuyến khích nhà đầu tư vào Việt Nam

Hình 1: Chính sách ưu đãi đầu tư mỗi vùng sẽ khác nhau

Xem thêm: Lợi ích khi lựa chọn cho thuê nhà xưởng

Cũng như chúng ta không thể yêu cầu việc phát triển của miệt Duyên hải Nam Trung Bộ đồng bộ với khu vực Tây Nguyên. 

Đối với từng địa phương ngoài những chính sách, yêu cầu của nhà nước, sẽ còn có ưu đãi của địa phương, nhằm điều hướng, khuyến khích những ngành nghề thế mạnh của địa phương.

Vậy những ưu đãi đầu tư bao gồm những gì và doanh nghiệp cần biết gì để nhận được những ưu đãi đó?

1. Đối tượng áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư địa bàn

Dành cho các công ty trong và ngoài nước thực hiện hoạt động dự án tại địa bàn áp dụng ưu đãi đầu tư. Đặc biệt đối với từng loại hình kinh doanh khác nhau, các địa bàn sẽ có chính sách khác nhau.

2. Những địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư 2014, các địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:

– Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Dự án đầu tư tại vùng nông thôn có sử dụng lao động từ 500 người trở lên (không áp dụng bao gồm lao động làm việc bán thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư giống với dự án đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tùy từng khu vực, sẽ có chính sách ưu đãi đầu tư địa bàn khác nhau

Hình 2: Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các vùng cần phát triển kinh tế, các chính sách ưu đãi đầu tư khá hấp dẫn. 

Xem thêm: 7 ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế

Các địa bàn được ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục II, kèm theo nghị định 118/2015/NĐ-CP, bao gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, ….

Các chính sách ưu đãi dành cho địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ nhiều hơn ưu đãi áp dụng cho địa bàn khó khăn

Dự án đầu tư về khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,… đây là những ngành nghề thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, cho dù năm trong địa bàn ưu đãi đầu tư, nhưng vẫn không được hưởng ưu đãi chính sách đầu tư về địa bàn.

Tuy nhiên, dự án sản xuất ô tô mặc dù thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng nếu được đặt tại địa bàn được ưu đãi đầu tư vẫn được hưởng ưu đãi về địa bàn.

 3. Chính sách ưu đãi địa bàn

 Các địa phương nêu trên nằm trong khu vực địa bàn nêu trên nhận được đầu tư, thì các doanh nghiệp còn nhận được ưu đãi nếu thời gian kinh doanh dài hơi hơn.

Chính sách ưu đãi địa bàn cũng khác với từng ngành

Hình 3: Ngành hàng khác nhau sẽ có ưu đãi miễn hoặc giảm thuế tùy thuộc

Xem thêm: KCN Lộc AN Bình Sơn vị trí "Vàng" kề bên sân bay Quốc tế Long Thành

Chính sách ưu đãi địa bàn về thuế, miễn, giảm tiền thuê, …

  • Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất,…

  • Giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường trong thời hạn nhất định hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án.
  • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ thực hiện dự án đầu tư mới trong tất cả các lĩnh vực.
  • Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ưu đãi dành cho xuất nhập khẩu hàng hóa:

Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện…để tiến hành dự án đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm: Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư của Thế Hệ Mới

Ký quỹ dành cho ưu đãi đầu tư địa bàn:

  • Giảm tiền ký quỹ từ 25 – 50% để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
  •  Ưu đãi vay vốn đầu tư

Các dự án đầu tư được xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư và vay vốn tín dụng xuất khẩu.

  • Tối đa 70 năm (dự án khác là 50 năm) là quy định tối đa về thời gian hoạt động dự án đầu tư đươc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Như đã nói, vì mức phát triển kinh tế từng địa phương là khác nhau, các chính sách ưu đãi sẽ khác nhau để phù hợp và kích cầu phát triển vùng.

prev_doitac next_doitac