DỊCH VỤ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THẾ HỆ MỚI hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian ngắn nhất với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý các tỉnh. Các công ty lớn như Khu Công Nghiệp Lộc An Bình Sơn, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3…chỉ mất không đầy 1 năm là đã hoàn tất cả thủ tục đầu tư lẫn xây dựng và đi vào hoạt động.

Nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THẾ HỆ MỚI sẽ hỗ trợ NĐT thực hiện các thủ tục pháp lý như sau:

  • Giấy chứng nhận đầu tư : 14 ngày làm việc 

  • Khắc dấu: 01 ngày làm việc

  • Mã số thuế: 01 ngày làm việc

  • Giấy phép Xây dựng: 14 ngày làm việc

  • Giấy phép lao động: 14 ngày làm việc

prev_doitac next_doitac