Khu nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới đã bước vào xây dựng hai khu nhà xưởng cuối trong giai đoạn một thuộc dự án nhà xưởng X. 

Bát đầu từ tháng 8/2023, khu nhà xưởng đã tiến hành thực hiện móng nền cho khu nhà xưởng. Hiện tại, vào tháng 1/2024, khu nhà xưởng đang thực hiện dựng khung kèo thép nhà xưởng và đổ bê tông vỉa hè. 

Dự kiến, khu nhà xưởng sẽ hoàn thành xong vào tháng 3/2024.

 

 

prev_doitac next_doitac