Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý:

=> Điều kiện, hạn chế cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Hạn chế cung cấp nhà xưởng cho thuê cho các đơn vị thuê nhà xưởng với mục đích kinh doanh sản xuất vi phạm theo 

=> Giới hạn thời gian: Không có giới hạn thời gian.

Giới hạn phạm vi địa lý: Nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ: Lô N, KCN Lộc An Bình Sơn, Long Thành Đồng Nai - sản phẩm nhà xưởng cho thuê cố định phạm vi địa lý.

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

=> Chính sách hoàn trả: Chính sách hoàn trả căn cứ vào hợp đồng hai bên đã ký, tùy thuộc vào thời gian thuê. Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm, tối đa từ 20 năm.

- Thời hạn hoàn trả: Thời hạn hoàn trả tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng quy định.

- Phương thức trả, đổi hàng: Khách hàng trả lại mặt bằng, khuôn viên nhà xưởng ban đầu như đã giao. Hoặc trả lại mặt bằng như thỏa thuận đã ký trong hợp đồng thuê nhà xưởng trước đó.

- Cách thức lấy lại tiền: Thanh toán trả lại tiền thuê cũng tùy thuộc vấn đề đã ký trong hợp đồng. Sau khi đền bù hợp đồng (nếu có), Thế Hệ Mới sẽ thanh toán trả lại tiền thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê nhà xưởng

- Chi phí cho việc hoàn trả: Chi phí cho việc hoàn trả tùy thuộc và bên khách hàng thuê nhà xưởng bàn giao hoặc có vi phạm hợp đồng quy định đặt ra từ trước. Trường hợp Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng trước thời gian đã ký,

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

- Chính sách bảo hành sản phẩm: Bảo hành sản phẩm tùy thuộc những cam kết đặt ra cho khách hàng tùy thuộc ngành hàng sản xuất, tùy thuộc dịch vụ của khách. Đảm bảo vận hành các hệ thống: Xử lý nước thải, hệ thống điện, nước, PCCC đat chuẩn.

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

- Hướng dẫn chung về quy trình cung cấp dịch vụ:

Quá trình cung cấp dịch vụ:

Bước 1 - Khách hàng có thể gửi yêu cầu thuê nhà xưởng bằng 3 cách:
- Liên hệ trực tiếp qua số hotline phòng kinh doanh: 0839696979
- Liên hệ qua địa chỉ mail: sales@ngjsc.com
- Hoặc điền thông tin trực tiếp vào link sau: https://ngjsc.com/lien-he
=> Bộ phận CSKH của NGJSC sẽ liên hệ lại sớm nhất ngay khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng.

Bước 2 - Trao đổi thông tin và nhu cầu của KH

Bước 3 - Tham quan nhà xưởng

Bước 4 - Ký hợp đồng chính thức & Đặt cọc

Bước 5 - Tiến hành lắp đặt, sửa chữa nhà xưởng theo hợp đồng đã ký

Bước 6 - Khách hàng thanh toán chi phí thuê nhà xưởng và chính thức sử dụng dịch vụ nhà xưởng cho thuê của Thế Hệ Mới

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

- Nghĩa vụ của người bán: Cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ, tiện ích của nhà xưởng cho thuê đến với khách hàng. Cung cấp sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn, kịp thời hỗ trợ và xử lý các vấn đề khúc mắc trong quá trình thuê nhà xưởng.

- Nghĩa vụ của khách hàng: Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan về ngành hàng sản xuất, mục đích thuê kho, sử dụng kho nhà xưởng. Sử dụng nhà xưởng cho thuê đúng với những nguyên tác hợp đồng đã ký kết.

Lưu ý: Để thuận tiện cho người mua, người sử dụng dịch vụ, quý vị có thể đưa các chính sách như Bảo hành, Đổi trả hàng và hoàn tiền ra,v.v... trang chủ ở các mục riêng.

3. Thông tin về vận chuyển và giao nhận (Chi tiết: Điều 33)

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

- Phương thức giao hàng: Giao hàng trực tiếp, Thế Hệ Mới sẽ cung cấp nhà xưởng cho thuê trực tiếp tại vị trí nhà xưởng xây sẵn. 

- Cung ứng dịch vụ: Cung ứng dịch vụ nhà xưởng cho khách hàng sử dụng trực tiếp.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

- Thời hạn ước tính giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán đợt đầu, hoặc theo hợp đồng đã thỏa thuận.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

- Giới hạn về mặt địa lý cho giao hàng/cung ứng: Không có giới hạn địa lý về việc giao hàng hoặc cung ứng.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ nhà xưởng cho thuê, Thế Hệ Mới sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn (Theo những vấn đề đã thoải thuận trong hợp đồng đã ký trước đó).

prev_doitac next_doitac