Hạ tầng kỹ thuật
Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra quyết định thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.
prev_doitac next_doitac