Hệ thống cảng
Nhà xưởng xây sẵn của Thế Hệ Mới thuộc KCN có vị trí chiến lược gần hệ thống cảng quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí về logistics.
prev_doitac next_doitac