Liên hệ
Làm lại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THẾ HỆ MỚI 

212 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

67, Nguyễn Trọng Tuyển, P. 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại  : 028 39111453

Hotline       : +84 0836969679

Email          : sales@ngjsc.com

Website      : www.ngjsc.com

prev_doitac next_doitac