Nhà xưởng theo yêu cầu
Tiếp tục sự thành công và phát triển của dự án nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới, NGJSC tiếp tục phát triển chuỗi nhà xưởng xây sẵn theo yêu giai đoạn 2 trong thời gian tới.
Song hành với dịch vụ cho thuê nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới cung cấp dịch vụ nhà xưởng xây theo yêu cầu.
prev_doitac next_doitac