SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH
Dự án Sân bay quốc tế cảng hàng không Long Thành là một trong những dự án chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực miền Đông Nam Bộ nói chung.
Đối với dự án cảng hàng không Long Thành tại Đồng Nai hiện đang nhận được sự kỳ vọng to lớn sau khi hoàn thành. Là dự án đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế khu vực các tỉnh phía Nam và mang tầm quốc tế, đặc biệt các ngành logistic.
prev_doitac next_doitac