Thông tin về phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán áp dụng cho dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng:

Đặt cọc

- Thanh toán tiền đặt cọc: Tiền cọc được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (Có thể thay đổi do thỏa thuận theo hợp đồng hai bên). 

- Tiền đặt cọc = Tiền thuê 1 tháng x 6. 

- HÌnh thức thanh toán tiền đặt cọc: 

- Thanh toán tiền mặt: 100% giá trị tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký. 

- Thanh toán chuyển khoản: Chuyển khoản 100% giá trị tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký. 

Thanh toán chi phí thuê nhà xưởng: 

- Thời hạn: Trong vòng 15 - 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (Có thể ngắn hoặc dài hơn - 7 ~ 45 ngày tùy theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên). 

- Thành toán tiền mặt: doanh nghiệp thanh toán chi phí thuê nhà xưởng theo từng quý, 6 tháng, 1 năm - tùy vào hợp đồng đã ký giữa hai bên. 

- Chuyển khoản: Chuyển khoản giá trị tiền thuê theo chu kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm tùy thuộc điều khoản trên hợp đồng mà hai bên đã ký. - Theo thỏa thuận hàng tháng hoặc hàng quý theo hợp đồng đã ký kết. 

Website ngjsc.com không có chức năng thanh toán trực tuyến.

Chú ý: Mọi vấn đề về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán sẽ tùy thuộc vào các điều khoản trên hợp đồng chính thức giữa bên Khách hàng và Thế Hệ Mới.

prev_doitac next_doitac