Tiện ích
Dự án Sân bay quốc tế cảng hàng không Long Thành là một trong những dự án chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực miền Đông Nam Bộ nói chung.
Nhà xưởng xây sẵn của Thế Hệ Mới thuộc KCN có vị trí chiến lược gần hệ thống cảng quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí về logistics.
Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra quyết định thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.
Nhằm thu hút và tạo điều kiện cho nhà đầu tư an tâm sản xuất, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn đã chú trọng phát triển thượng tầng cơ sở hạ tầng xã hội bền vững và hoàn chỉnh.
prev_doitac next_doitac