Xây dựng Long Thành trở thành đô thị sân bay khu vực cửa ngõ quốc tế

Theo đó, phạm vị lập quy hoạch có diện tích hơn 430 km2 bao gồm thị trấn Long Thành và 13 xã. Giai đoạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Quy hoạch định hướng khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng và lợi thế của cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia và vùng trên địa bàn để phát triển không gian đô thị, khu chức năng phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. Hướng tới đưa Long Thành trở thành một trong các đô thị trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và vùng động lực phía Nam, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đô thị Long Thành cũng được xác định là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, có vai trò là một trong các đô thị trọng điểm của vùng động lực phía Nam và tiểu vùng trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, đô thị động lực để phát triển kinh tế, xã hội tại vùng đô thị trung tâm tỉnh Đồng Nai. Đồng thời là đô thị gắn kết với sân bay Long Thành trở thành khu vực cửa ngõ của quốc gia đối với quốc tế, là trung tâm dịch vụ hậu cần hỗ trợ sân bay Long Thành, trung tâm logistics, kho vận, công nghiệp đa ngành, công nghiệp, công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ.

Về mục tiêu, đô thị Long Thành sẽ phát triển đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2030 và sau năm 2030 hướng tới đô thị loại II. Về quy mô dân sô, dự báo đến năm 2030 đô thị Long Thành có quy mô dân số khoảng 340-370 ngàn người và dự báo đến năm 2045 có quy mô khoảng 480-500 ngàn người.

prev_doitac next_doitac