Cập nhật tình trạng lắp đặt mái nhà xưởng năng lượng mặt trời

Mái năng lượng mặt trời là ứng dụng sử dụng nguồn nhiệt từ ánh sáng mặt trời, thông qua các tấm cảm quang, hấp thụ và biến đổi thành năng lượng điện, và bộ phận trung tâm xử lý.

Năng lượng mặt trời lần đầu được chế tạo những năm đầu thế kỷ XX, sau đó ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghệ vũ trụ. Tuy nhiên, không phổ biến cho đến những năm cuối thế kỷ, khi vấn đề ô nhiễm, cạn kiệt nguồn tài nguyên, thúc đẩy các quốc gia có giải pháp năng lượng sạch, năng lượng bền vững.

Nguồn năng lượng mặt trời được các doanh nghiệp tận dụng khi yêu cầu của những tấm pin năng lượng mặt trời yêu cầu đặt tại các vị rộng rãi, thông thoáng, lượng nhiệt lớn trong năm cao.

Mái nhà xưởng năng lượng Mặt trời của Thế Hệ Mới:

Mái nhà xưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống mái. Vì vậy trong quá trình xây dựng nhà xưởng, Thế hệ mới đã lắp đặt toàn bộ hệ thống mái Năng lượng mặt trời vào hệ thống. 

Vai trò của mái nhà xưởng năng lượng mặt trời:

  • Giúp hấp thụ lượng nhiệt lớn, trung bình từ 2-3 C.
  • Giảm chi phí cho sử dụng điện năng
  • Cung cấp nguồn năng lượng gần như "vô tận"
  • Đem lại lợi ích trong bảo vệ môi trường

Hệ thống mái nhà xưởng năng lượng Mặt trời của Thế Hệ Mới:

Hệ thống mái nhà xưởng được lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn Đức, chuẩn về công nghệ lắp đặt, thời gian bảo hành.

Hệ thống mái năng lượng mặt trời nhìn từ trên cao. 

Mái nhà xưởng năng lượng Mặt trời Thế hệ mới

Cơ bản hoàn thiện 70% khối lượng công việc.

Toàn cảnh khu vực nhà xưởng cho thuê Thế hệ mới nhìn từ trên cao

Toàn cảnh nhà xưởng cho thuê Thế Hệ Mới nhìn từ trên cao.

Mái nhà xưởng năng lượng mặt trời

prev_doitac next_doitac